català /  español 
COVID-19
Laboral
Fiscal
Fiscal 2020
Fiscal 2021
Fiscal 2019
Fiscal 2017
Fiscal 2016
Fiscal 2015
Llibre ingressos i despeses
Fiscal 2014
Fiscal 2013
Fiscal 2012
Fiscal 2011
Fiscal 2010
Fiscal 2009
Jurídica
Varis
Nota-Avaç d'urgència sobre el Reial Decret 20/2011
2012-01-03
Ref. FI 01/2012
Descarregar
Mesures Fiscals aprovades pel Reial Decret-Llei 20/2011
2012-01-11
Ref. FI 02/2012
Descarregar
Novetats i termini de presentació en la declaració anual d'operacions amb terceres persones (Model 347)
2012-02-08
Ref. FI 03/2012
Descarregar
Implicacions fiscals introduïdes pel Reial decret-llei 3-2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral
2012-02-21
Ref. FI 04/2012
Descarregar
Noves mesures tributàries aprovades pel Reial decret llei 12-2012
2012-04-13
Ref. FI 05/2012
Descarregar
Recordatori abril 2012; declaració d'IVA, retencions i pagaments fraccionats
2012-04-13
Ref. FI 06/2012
Descarregar
Pagament als proveïdors de les entitats locals
2012-04-13
Ref. FI 07/2012
Descarregar
S’apuja l'IVA, les retencions a professionals i s'incrementen els pagaments fraccionats per a les societats
2012-07-23
Ref. FI 08/2012
Descarregar
Supòsits conflictius a tenir en compte amb la pujada de l'IVA
2012-08-28
Ref. FI 09/2012
Descarregar
Canvi de tipus impositius en l'IVA a partir de l'1 de setembre de 2012
2012-09-07
Ref. FI 09.1/2012
Descarregar
Amninstia Fiscal 2012
2012-10-25
Ref. FI 10/2012
Descarregar
Catalunya: Impost sobre les estades en establiments turístics
2012-11-06
Ref. FI 11/2012
Descarregar
Llei 152010 de modificació de la Llei 32004, per la que s estableixen mesures per lluitar contra la morositat. Períodes 2012-2013
2012-11-13
Ref. FI 12/2012
Descarregar
Aprovada la nova Llei contra el Frau Fiscal
2012-11-14
Ref. FI 13/2012
Descarregar
Retribució components dels òrgans d'administració
2012-11-23
Ref. FI 14/2012
Descarregar
Nova regla d'inversió del subjecte passiu de l'IVA en les execucions d'obres immobiliàries
2012-11-26
Ref. FI 15/2012
Descarregar
Des del 16 de novembre queden prohibits els pagaments en efectiu de 2.500 euros o més on hi intervingui, almenys, un empresari o professional
2012-11-26
Ref. FI 16/2012
Descarregar
L'any 2013 s'aplicarà el tipus reduït (10%) d'IVA a les obres de renovació i reparació de l'habitatge
2012-12-20
Ref. FI 17/2012
Descarregar
Nou reglament de facturació per al 2013
2012-12-20
Ref. FI 18/2012
Descarregar
C. Francesc Xavier de Bolòs, 20
17800 Olot (Girona)

Tel. 972260174
Fax 972267504
administracio@gestoriacastells.cat
Avís Legal - Crèdits