català /  español 
COVID-19
Laboral
Fiscal
Fiscal 2020
Fiscal 2021
Fiscal 2019
Fiscal 2017
Fiscal 2016
Fiscal 2015
Llibre ingressos i despeses
Fiscal 2014
Fiscal 2013
Fiscal 2012
Fiscal 2011
Fiscal 2010
Fiscal 2009
Jurídica
Varis
Calendari del Contribuent 2014
2014-01-07
Ref. FI 01-2014
Descarregar
Mesures Fiscals en la Llei de Pressupostos Generals de L'Estat per a l'Any 2014
2014-01-09
Ref. FI 02-2014
Descarregar
Des de Gener 2014 no es permetrà ajornar IRPF
2014-01-10
Ref. FI 03-2014
Descarregar
Canvis en la regulació de les comunicacions al Banc d'Espanya de les transaccions econòmiques i saldos actius i passius a l'exterior
2014-01-13
Ref. FI 04-2014
Descarregar
Novetats de l'impost sobre successions i donacions a Catalunya
2014-02-18
Ref. FI 05-2014
Descarregar
Declaració de béns i drets a l'estranger
2014-03-04
Ref. FI 06-2014
Descarregar
Com podem reclamar l'impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs _conegut com a “cèntim sanitari”
2014-03-13
Ref. FI 07-2014
Descarregar
L'IVA no cobrat es paga fins que arriba el desnonament
2014-07-11
Ref. FI 08-2014
Descarregar
Recordatori; obligació de presentar a l'agost declaracions mensuals d'IVA i de retencions
2014-08-01
Ref. FI 09-2014
Descarregar
Reducció de la Retenció
2014-11-04
Ref. FI 10-2014
Descarregar
Aprovada l'Ordre de mòduls IRPF-IVA 2015
2014-12-17
Ref. FI 11-2014
Descarregar
Publicada la Reforma Fiscal Renda
2014-12-17
Ref. FI 12-2014
Descarregar
Publicada la Reforma Fiscal; Societats
2014-12-18
Ref. FI 13-2014
Descarregar
Canvien els tipus de Retencions a partir del 1 de Gener del 2015
2015-02-21
Ref. FI 14-2014
Descarregar
C. Francesc Xavier de Bolòs, 20
17800 Olot (Girona)

Tel. 972260174
Fax 972267504
administracio@gestoriacastells.cat
Avís Legal - Crèdits