català /  español 
COVID-19
Laboral
Fiscal
Fiscal 2020
Fiscal 2021
Fiscal 2019
Fiscal 2017
Fiscal 2016
Fiscal 2015
Llibre ingressos i despeses
Fiscal 2014
Fiscal 2013
Fiscal 2012
Fiscal 2011
Fiscal 2010
Fiscal 2009
Jurídica
Varis
Novetats fiscals
2010-02-08
Ref. 1/2010
Descarregar
Recordatori contractació i retenció 1%
2010-04-01
Ref. 2/2010
Descarregar
Impuls recuperació econòmica i ocupació
2010-04-28
Ref. 3/2010
Descarregar
Recuperació IVA factures incobrables
2010-05-24
Ref. 4/2010
Descarregar
Modificació IVA rehabilitació vivendes
2010-05-24
Ref. 5/2010
Descarregar
Canvi tipus IVA juliol 2010
2010-06-15
Ref. 6/2010
Descarregar
C. Francesc Xavier de Bolòs, 20
17800 Olot (Girona)

Tel. 972260174
Fax 972267504
administracio@gestoriacastells.cat
Avís Legal - Crèdits