català /  español 
COVID-19
Laboral
Laboral 2019
Laboral 2018
Laboral 2017
Laboral 2016
Laboral 2015
Laboral 2014
Laboral 2013
Laboral 2012
Laboral 2011
Laboral 2010
Fiscal
Jurídica
Varis
Resum de les principals novetats laborals 2014; Llei de pressupostos i altres normes de desplegament
2014-01-13
Ref. LA 01-2014
Descarregar
Es prorroguen per a 2014 els tipus de retenció i ingrés a compte en l'IRPF
2014-01-20
Ref. LA 02-2014
Descarregar
Avís important; s'incrementen els conceptes que s'inclouen en la base de cotització dels treballadors
2014-01-20
Ref. LA 03-2014
Descarregar
Novetats laborals per a l'autònom el 2014
2014-01-27
Ref. LA 04-2014
Descarregar
Contracte a Temps Parcial
2014-02-07
Ref. LA 05-2014
Descarregar
Els models de contracte de treball queden reduïts a quatre; indefinit, temporal, de formació i aprenentatge, i en pràctiques
2014-02-10
Ref. LA 06-2014
Descarregar
Prevenció Riscos Laborals
2014-02-24
Ref. LA 07-2014
Descarregar
Dietes i assignacions per a despeses de locomoció, manutenció i estada estan exemptes de cotitzar; I en l'IRPF
2014-03-10
Ref. LA 08-2014
Descarregar
Aprovada la nova “tarifa plana” en la cotització a la Seguretat Social per fomentar la contractació de treballadors indefinits
2014-03-12
Ref. LA 09-2014
Descarregar
Aprovat un nou model de rebut individual justificatiu del pagament de salaris
2014-12-22
Ref. LA 10-2014
Descarregar
Canvi en el Tipus de REtencions a partir del 1 de Gener del 2015
2014-12-23
Ref. LA 11-2014
Descarregar
C. Francesc Xavier de Bolòs, 20
17800 Olot (Girona)

Tel. 972260174
Fax 972267504
administracio@gestoriacastells.cat
Avís Legal - Crèdits